Bright Engineering tillhandahåller tjänster inom byggnadskonstruktion. Vi analyserar och utformar bärande strukturer i olika former av byggnadsverk. Vi har en väldigt bred kunskap och erfarenhet inom branschen och av projektering gällande både nybyggnation och ombyggnation av byggmaterial så som stål, betong, murverk och trä.

Tack vare vår exceptionella helhetssyn på projekten gör detta att vi får en god samarbetsförmåga med byggherrar, andra konsulter och entreprenörer.

Vi använder oss utav de mest avancerade tekniska programvarorna för att uppnå den optimala strukturen som kan bemöta kraven för arkitektur, ekonomi, miljö, tillverkning och uppförande.

 

Vårt mål är att tillsammans med kundens önskemål leverera ett fullständigt och tillfredställande arbete. Vi uppnår detta genom ett samarbete med bred teknisk expertis både i och utanför Sverige.

Tel: 00 46 82 333 30 (Stockholm Kontor)

Tel: 00 44 78 8650 2705 (London Kontor)